Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Původně se jedná o střážnýhrad, který byl postaven na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou ve 13. století. Své původní jméno „Hluboká“ získal hrad podle umístění. Pod skálou se totiž rozprostírá hluboké vltavské údolí. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně český král Václav I. Hrad poté sloužil jako zástava pro Přemysla Otakara II. Po smrti krále Přemysla Otakara II. v roce 1278 získal Hlubokou Záviš z Falkenštějna (z rodu Vítkovů) jako věno od své manželky Kunhuty. Poté jej vlastnili pánové z Hradce, Pernštejnové a mnohé další významné šlechtické rody. V roce 1563 byl poté gotický hrad Hluboká přestavěn na renesanční zámek. V roce 1661 patřil zámek Schwarzenbergům, kteří pobývali na Hluboké do konce roku 1939. Během tohoto období byl zámek pak dále upravován a přestavován – nejdříve v barokním a později v romantickém stylu nové gotiky. Hlavní předlohou projektu přestavby byl královský zámek Windsor. Zámek byl roku 1940 zabaven německou tajnou státní policií a 1. ledna 1950 byl zestátněn a později rozdělen mezi příslušná ministerstva. Dnes se zámek řadí mezi národní kulturní památky a je spravován Národním památkovým ústavem..