Městská památková rezervace Slavonice

Městská památková rezervace Slavonice

Městská památková rezervace Slavonice leží v jižní části Českomoravské vysočiny u rakouských hranic. Samotné renesanční město Slavonice pochází ze 12. století (první písemná zmínka o městě pochází z roku 1260). Původně se jednalo o osadu, později o trhovou ves, následně se Slavonice proměnilo v opevněné město. Dodnes se zachovaly části městského opevnění a dvě ze tří městských bran. Stejně tak se dochovaly také původní městské domy. Návštěvníci města tak mohou shlédnout sklípkové klenby. Průčelí domů s typickými štíty, které jsou odvozené z italské renesance. Cechovní místnosti s nástěnnými malbami. Bohatou sgrafitovou výzdobu (vedle psaníčkových sgrafit lze spatřit i složité figurální scény). Sgrafito je nástěnná technika, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance. Touto technikou založenou na jednoduchém principu byla dekorována vnější fasáda renesančních budov, ale používalo se jí i v interiéru.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ve Slavonicích se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie s dominující městskou věží. Chrám Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní bazilika budovaná od poloviny 14. století do roku 1521. Věž kostela byla postavena v letech 1503-1549. Kostel zachvátil později v roce 1750 požár. Z této doby pochází také nová barokní střecha kostela. V 18. stol. pak byly přistavěny barokní kaple.

 

Právě díky všem těmto aspektům bylo město dne 31. 8. 1961 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci a láká každoročně davy turistů.

Oficiální stránky města Slavonice.

.