Husitské město Tábor

Husitské město Tábor

Město Tábor bylo založeno v roce 1420 husity. Jeho zakladatelé chtěli na tomto místě vytvořit společenství, ve kterém si budou všichni rovni. Odmítali lidské zákony a chtěli se řídit pouze zákonem Božím. Táborská obec měla od počátku vlastní vojsko. Občané se nazývali táborité. Správu obce vykonávali starší kněží, do čela táborského vojska byli postaveni hejtmané Mikuláš z Husi, Jan Žižka z Trocnova, Chval z Machovic a Zbyněk z Buchova. Do roku 1421 získala v Táboře převahu umírněnější měšťanská složka a nejradikálnější kazatelé byli vypuzeni. Město bylo od počátku silně opevněné. Disponovalo propracovaným fortifikačním systémem. Mělo mohutné vysunuté dělostřelecké bašty, bateriové věže apod.

 

Roku 1437 se Tábor stává královským městem (patří do přímého královského majetku a měla větší privilegia). Roku 1492 byl poblíž města založen rybník Jordán (pojmenovaný podle biblické řeky).

 

Jaké památky na vás ve městě Tábor čekají?

V Táboře stále můžete vidět zbytky opevnění Starého města, které připomínají bohatou minulost města Tábor na každém kroku. Na Žižkově náměstí v Táboře si můžete prohlédnout pomník Jana Žižky. Náměstí obklopují původní měšťanské domy a v jeho středu se nachází renesanční kašna. Dále se zde nachází radnice (postavená v gotickém stylu). V prostorách radnice je umístěno Husitské muzeum. V radnici se nachází i vstup do táborského podzemí. Z táborské věže lze vidět historická část města Tábor a také i chrám v Klokotech, který je postaven v barokním stylu. Několik kilometrů od města Tábor se nachází zřícenina Kozího hrádku. Na Kozím hrádku pobýval Jan Hus, který na tomto místě dokončil své nejznámější dílo Postila. Sepsal zde také některá další svá díla. Nedaleko se nalézá také pozůstatek hradu Kotnov – věž, která je za poplatek přístupná také turistům.

 

Oficiální stránky města Tábor jsou k nalezení zde!.