Historické město Třeboň

Historické město Třeboň

V samotném centru města nebo v jeho nedaleké blízkosti se nachází:

 

Stará radnice

Radnice pocházející z 16. století.

 

Budějovická brána

Budějovická brána postavená v letech 1605 – 1611 střeží vstup do města.

 

Zámek Třeboň

Honosný renesanční zámek, rozkládající se na jihozápadní straně historického centra města. Původně se jednalo o kamenný hrad pocházející z 14. století. Pak je koupili Rožmberkové a přestavěli jej na renesanční zámek. Zámek vlastnili Schwarzenbergové až do roku 1940. V roce 1947 byl třeboňský zámek zestátněn.

 

Třeboňský pivovar ze 17. století

Původně zase jednalo o zbrojnici. Později byla přestavěna na pivovar. V okolí pivovaru se nachází také několik historických budov pocházející z druhé poloviny 19. Století.

 

Mariánský sloup

Barokní Mariánský sloup postavil kameník Leopold Huber v roce 1780. Na sloupu je vyobrazena socha Panny Marie. Na masivním trojbokém podstavci se nachází sochy sv. Josefa, sv. Vojtěcha a sv. Alžběty.

 

Rodinná hrobka Schwarzenbergů

Určená k umístění ostatků členů rodu Schwarzenbergů.

 

Více o památkách v Třeboni!.